Dbanie o stan techniczny budynku

Budynek mieszkalny to dobro większości z nas. Do naszych obowiązków należy utrzymanie go w dobrym stanie, zarówno technicznym jak i wizualnym. W związku z tym zaleca się regularne wykonywanie kontroli stanu technicznego budynków. Tego rodzaju ekspertyza może często zaważyć o przeprowadzeniu działań remontowych. Często też plany remontowe poprzedzają ekspertyzę i mają na celu dostosowanie „możliwości” starej konstrukcji do nowej. Czasami ocena jest również wykonywana w ramach operatu, który jest wykonywany przez rzeczoznawcę majątkowego. Informacja ta pozwala oszacować wartość nieruchomości. Jedną z najczęściej stosowanych metod w tego typu sytuacjach jest metoda oceny wizualnej.
badania wizualne

Zewnętrzna ocena – badanie wizualne

Badania wizualne bazują na zewnętrznej ocenie poszczególnych elementów. W ocenie tej bierze się też dodatkowo pod uwagę wiek trwałości i eksploatacji budynku. Metoda wizualna daje wyniki powszechnie akceptowane, pomimo szybkości jej przeprowadzenia. W celu zwiększenia reprezentatywności badania należy uzupełnić je odkrywkami w miejscach, które świadczą o wystąpieniu szkód. Dodatkowo można przeprowadzić uzupełniające badania laboratoryjne. Ocena wizualna może dotyczyć również budynków zamieszkania zbiorowego, na przykład bloku lub zabudowy szeregowej. Warto wówczas poświęcić dodatkowy czas na przeprowadzenie rozmowy z zarządcą budynku i sprawdzenie, które elementy konstrukcyjne uległy widocznym uszkodzeniom. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji w takich miejscach jak piwnice, schody, dach czy elewacje pomogą nam ocenić stan i potencjalną wartość budynku. Bezcenne w tym przypadku okażą się również uwagi mieszkańców, którzy do zarządcy zgłaszają zwykle powstałe w ich lokalach uszkodzenia. Niezależnie od rodzaju budynku, proces oceny wizualnej wymaga doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Czasami przed podjęciem decyzji związanych z modernizacją warto skorzystać z usług profesjonalistów.

Po więcej informacji odnośnie badań wizualnych zapraszamy na http://www.laboratorium-ndt.pl/page/badania-wizualne-vt-/