Smog zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Środki masowego przekazu naszych czasów trąbią na alarm, iż smog zatruwa nasze życie. Tyczy się to głównie metropolii, typu Warszawa, Kraków, Łódź, Rybnik. Z minionych wyników badań wynika, iż największe stężenie skażeń w powietrzu w obecnym roku kalendarzowym zauważono w Krakowie. W związku z dużym stężeniem zanieczyszczeń rekomendowano ażeby ludzie zamieszkujący tereny skażone smogiem nie wietrzyli mieszkań, treningów fizycznych na dworze, a również nie chodzili za długo na podwórzu.

 pone kraków


Dyrektywy tego rodzaju zostały skierowane zwłaszcza do jednostek w największym stopniu podanych na schorzenia i infekcje, czyli do ludzi starszych, dzieci oraz kobiet ciężarnych. Czym zatem jest ten „straszny” smog, który zatruwa nam powietrze, uprzykrzając nam, ludziom żywot? Czy rzeczywiście jest on szkodliwy dla naszego stanu zdrowia, a na dłuższą metę zdoła stać się wrogiem dla naszego życia? Azaliż to jedynie bajeczka opowiadana w mediach by napędzać rynek? Według Encyklopedii Polskiego Wydawnictwa Naukowego, smog jest to nienaturalne zjawisko pogodowe w postaci mgły, zawierającej skażenia powietrza atmosferycznego. Mamy dwa typy smogu: smog fotochemiczny oraz smog kwaśny. Smog kwaśny to mgła przemysłowa, mająca w sobie potężnie dwutlenek siarki i dwutlenek węgla i również pył i sadzę. Smog fotochemiczny jest to smog korodujący, którego kluczowymi elementami są aktywne związki organiczne, innymi słowy nadtlenki, aldehydy oraz ozon, tlenek węgla, tlenki azotu. Zatem nawiązując do powyższych definicji smogu wolno zdecydować się na zdanie, iż smog to nie legendarny rezultat bogatej fantazji, lecz realne zagrożenie dla populacji. Duże miasta, w tym również Karków stworzyły spoty społeczne oraz programy, które mają na celu zmniejszenie emisji zatruć. Jednym z takich projektów jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, w skrócie pone kraków.