Hydroizolacje w budownictwie – kilka ważnych informacji

Hydroizolacje w budownictwie to izolacje wodochronne, zabezpieczające materiał budowlany przed nasiąkaniem wilgocią. Trzy główne rodzaje hydroizolacji to izolacje: przeciwwilgociowe, przeciwwodne i parochronne. Różnią się one między sobą spełnianymi funkcjami ochronnymi. Pierwsze z nich, czyli przeciwwilgociowe są stosowane w danym miejscu budynku, które jest narażone na działanie wody, która nie działa na budynek z ciśnieniem. Jeżeli woda działa na budynek z ciśnieniem wskazane jest stosowanie izolacji przeciwwodnej. Izolacja parochłonna służy przede wszystkim do uniknięcia przemieszczania się pary wodnej pomiędzy pomieszczeniami, ścianami. Należy pamiętać, że wszelkie hydroizolacje powinny tworzyć jedną całą powierzchnię, aby całkowicie zniwelować działanie wilgoci, pary i wody.

Materiały stosowane głównie dla hydroizolacji w budownictwie to mineralne powłoki uszczelniające, izolacyjne masy powłokowe, izolacyjne materiały rolowe, papy, membrany, folie, drenaże opaskowe i powierzchniowe, dylatacje. Odpowiednie zaplanowanie hydroizolacji w budynku, jak i pomieszczeniach mokrych, typu łazienka, pozwoli na długie eksploatowanie konstrukcji oraz zabezpieczy właściwie wnętrze przed wilgocią. Odpowiednio zabezpieczone mury, dach, fundamenty powinny być zaplanowane w projekcie w zależności od gruntu oraz klimatu. Szczególną uwagę należy zwrócić na podłoże na które stosuje się powłoki, masy i rolowe materiały izolacyjne, aby był on równy, nie miał uszkodzeń typu pęknięcia, gdyż powoduje to utrudnienie w położeniu warstwy izolacyjnej.
	hydroizolacje w budownictwie

Wykonywanie prac hydroizolacyjnych zaleca się w temperaturze powyżej pięciu stopni Celsjusza oraz w bezdeszczowej pogodzie. Sprzyja to właściwemu przyleganiu używanej izolacji do powierzchni, którą ma chronić. Stosowanie dodatków do podkładu na warstwę izolacji sprzyja ochronie przeciwwodnej. Często spotyka się wykorzystanie różnorodnych materiałów hydroizolacyjnych w danym miejscu w postaci kilku warstw. Jest to wskazane w miejscach szczególnie narażonych na działanie wody. W przypadku dobrze wykonanego gruntu i izolacji jedna, a właściwie wykonana warstwa w zupełności wystarczy.