Korowanie, zastosowanie i sposoby

Korowanie jest pierwszym procesem obróbki ściętego drewna. Polega na zdjęciu wierzchniej warstwy jakim jest korowina, a także część łyka. Rozróżniamy cztery rodzaje korowania w zależności od sposobu obróbki i użytych narzędzi. Najbardziej znanym sposobem jest korowanie ręczne, które wykonuje się za pomocą korownika oraz strugów do korowania. Innym sposobem jest mechaniczne usuwanie kory przez korowarki tarczowe, bębnowe lub łańcuchowe. Korowanie odbywać się może również przy pomocy sprężonego powietrza lub pary wodnej, wtedy mówimy o korowaniu ciśnieniowym. Natomiast obróbka przy pomocy wody pod ciśnieniem określana jest jako korowanie hydrauliczne.
	korowanie drewna

Istnieje również w ustawodawstwie polskim podział obrobionego drewna z uwzględnieniem sposobu i ilości zdjętej korowiny i łyka, którą określa Polska Norma (PN-93/D-95000-pomiar, obliczenia miąższości i cechowanie). Zgodnie z jej zapisami rozróżniamy cztery rodzaje odróbki. Korowanie na czerwono, korowanie na biało, korowanie pośrednie oraz łuszczenie. Każdy z tych procesów jest szczegółowo opisany i określa maksymalną ilość pozostawionej na powierzchni drewna korowiny i łyka oraz możliwe przecięcia włókien drzewnych. Aktualnie ręczne korowanie jest bardzo sporadyczne, najczęściej korowanie drewna odbywa się maszynowo, a pracujący przy korowaniu członkowie zespołu powinni mieć uprawnienia operatora.

W wyniku korowania powstaje materiał drzewny, który po rozdrobnieniu i odpowiednim skompostowaniu znalazł szerokie zastosowanie w ogrodnictwie oraz na plantacjach szkółkarskich. Skompostowana kora używana jest do zabezpieczenia korzeni przed zimą ale popularniejszą i częściej spotykaną funkcją jest zabezpieczanie powierzchni wokół roślin przed porastaniem chwastów na rabatach.
Korowanie drewna oprócz zastosowania czysto przemysłowego może być także formą zwalczania szkodników wtórnych oraz ochrony drzewostany przed szkodnikami. W tym przypadki mechanicznie lub ręcznie zdejmuje się korę, a jeśli drzewostan zasiedlony jest przez szkodniki zniszczeniu znajdujących się w drzewach owadów.