Bezumowne korzystanie z lokalu

Wynajmując mieszkanie na czas określony liczymy się z faktem, że po upływie określonego w umowie czasu zostanie nam ono zdane. Jednak bardzo często zdarza się, że wynajmujący zwleka z tym bardzo długo. Unika telefonów, spotkań, nie odpisuje na maile. Prawie jakby zniknął, ale jednak nie do końca. Zajmuje on naszą własność i stał się naszą zmorą. Co w takiej sytuacji? Jest wiele możliwości. 

Bezumowne korzystanie z lokalu – jak usunąć niesfornego lokatora?

Przede wszystkim, lokator powinien wystąpić z pismem o eksmisję niepożądanego lokatora za bezumowne korzystanie z lokalu, a następnie ubiegać się o odszkodowanie. Wysokość świadczenia, o które mogą ubiegać się właściciele, uzależniona jest od faktu czy osoba, od której wymaga się zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu może przeprowadzić się do mieszkania socjalnego lub przyznanie jej innego lokalu przez gminę.

bezumowne korzystanie z lokali

Ubieganie się o fundusz rekompensacyjny od gminy

W świetle prawa odpowiedzialność spoczywa na gminie w momencie, gdy uprawomocniony zostaje wyrok o eksmisji lokatora, którego dotyczyło bezumowne korzystanie z lokalu. W wyroku tym musi być również zawarty fakt, że gmina uprawnia niepożądanego lokatora do lokalu socjalnego lub zamiennego. Po tym właściciel ma prawo ubiegać się o roszczenie od gminy. Dodatkowo w momencie, kiedy lokatorowi przysługuje mieszkanie socjalne jednak nadal na nie oczekuje, to odszkodowanie, które powinien wpłacać mieszkaniec za bezumowne korzystanie z lokalu przejmuje na siebie gmina.

Dowiedz się więcej na https://www.najemwpraktyce.pl/bezumowne-korzystanie-z-lokalu/