Hiperbaria

Czym jest hiperbaria?

Hiperbaria inaczej HBO jest metodą leczenia różnych urazów i schorzeń w komorze hiperbarycznej. Zabieg ten stosuje wysoki poziom ciśnienia atmosferycznego. W czasie zabiegu pacjent oddycha 100 % czystym tlenem. Aby hiperbaria była skuteczna ciśnienie w komorze powinno być wyższe niż 1,4 ATA, zazwyczaj ta wartość wynosi 2,5 ATA. 

Hiperbaria jako zabieg leczniczy ma swoje początki już w XVII wieku. Wówczas brytyjski doktor C. Henshaw stworzył projekt komory hiperbarycznej. W Polsce do prekursorów metody hiperbaria zalicza się J. Świątecki i F. Sulikowski, którzy przeprowadzali badania w kwestii wpływu wysokiego ciśnienia na organizm człowieka. 

Jak wygląda zabieg hiperbaria?

Hiperbaria, czyli typowy zabieg tlenoterapii przy wykorzystaniu komory hiperbarycznej, składa się z trzech serii, oddychania tlenem hiperbarycznym, po dwadzieścia minut, przerywane pięcioma minutami, gdzie wówczas pacjent oddycha tlenem. 

hiperbaria

Przeciwwskazania do leczenia w komorze hiperbarycznej 

Hiperbaria niestety nie jest dla każdego. Terapii w komorze hiperbarycznej może podjąć się osoba wcześniej konsultując się to z lekarzem. Szczególnymi przeciwwskazaniami do terapii hiperbaria są przeprowadzane chemioterapię oraz odma opłucna, która jest nieuleczalna. W przypadku przyjmowania różnych leków również hiperbaria jest kategorycznie zabroniona. 

Kolejnymi przeciwwskazaniami do terapii w komorze hiperbarycznej może być:

  • ciąża
  • rozrusznik serca
  • klaustrofobia 
  • gorączka 
  • padaczka bądź obniżony próg drgawkowy