Kilka słów o leasingu

Leasing czerpie od angielskiego wyrazu lease które znaczy wypożyczyć. Leasing to umowa związków cywilnoprawnych. Leasing aut osobowych polega na wynajmowaniu ich osobie prowadzącej aktywność gospodarczą.
leasing
Z leasingu stosuje większość przedsiębiorców. W naszym kraju leasing liczy na odpłatnym użytkowaniu wozu przez leasingobiorcę. Leasing zdoła obejmować też leasing samochodów dostawczych i ciężarowych. Leasing samochodu osobowego zdołamy rozdzielić na leasing operacyjny, finansowy, zwrotny oraz konsumencki. W trafie leasingu operacyjnego, samochód jest częścią majątku leasingodawcy. W pieniężnym kwalifikowany jest do dostatku leasingobiorcy. W leasingu zwrotnym przedsiębiorstwo nie posiada gotówki, a ma środki trwałe oraz oddaje je za gotówkę. Leasing konsumencki zwany jest też prywatnym. W naszym kraju ten rodzaj występuje okazjonalnie i zwracany jest do jednostek, jakie nie prowadzą działalności oszczędnej. Leasing jesteśmy w stanie podzielić na prosty oraz pośredni. W bezpośrednim wytwórca zawiera kontrakt bezpośrednio z użytkownikiem. W wypadku leasingu pośredniego udział bierze przedsiębiorstwo leasingowe.
leasing maszyn budowlanych daje możliwość rozliczenia podatku VAT i obniżenie obciążeń podatkowych. Nie wymaga od przedsiębiorcy lokat dużego kapitału. Najczęściej leasingowi podlegają przedmioty konsumpcyjne, nieruchomości oraz obiekty inwestycyjne. Kontrakt leasingu regulowana jest w nakazach Kodeksu cywilnego. Leasing samochodu jest korzystniejszy od kredytu i związany jest z mniejszymi formalnościami. w trakcie leasingu właścicielem wozu jest firma leasingowa. Wiąże się to z miarodajnymi opuszczaniami. Na przykład samochodu nie mogą korzystać osoby trzecie. Przedsiębiorcy biorący leasing mogą dostać m. in. automobil zastępczy. Leasing przeznaczony jest dla małych oraz przeciętnych firm. Jedną z największych wad leasingu jest groźba utraty środków w trafie bankructwa przedsiębiorstwa leasingowego. W leasingu zapłaty pojazdów są o około dziesięć procent lepsze od normalnego zakupu. Biznesmen ma powinność spłacania rat w trafie utraty wehikułu.Źródło: go-leasing.pl