Nowy Sącz fotowoltaika

Czym jest  Nowy Sącz fotowoltaika?

Nowy Sącz fotowoltaika stała się niezwykle popularna w ostatnich latach. Ludzie bardziej zwracają uwagę na środowisko oraz na naszą planetę, przez co chcą być ekologiczni. Ale czym tak naprawdę jest Nowy Sącz fotowoltaika i do czego służy? Najprościej mówiąc, jest to proces, w wyniku którego otrzymujemy energię słoneczną, a polega ona na przemianie promieniowania słonecznego na prąd elektryczny stały, do tego celu używa się paneli fotowoltaicznych. Prąd, który powstanie, zostaje przekazany do falownika, gdzie zmienia się na prąd zmienny i zasila gospodarstwo domowe. Ilość wytworzonej energii słonecznej zależy od ilości nasłonecznienia Ziemi, a to wszystko zmienia się w przeciągu dnia, pory roku oraz szerokości geograficznej. Mimo że założenie instalacji fotowoltaicznej jest kosztowne, to z drugiej strony jest bardzo opłacalne i ekologiczne. Inwestycja w Nowy Sącz fotowoltaika zwraca się w przeciągu 7-10 lat.

Nowy Sącz fotowoltaika

Nowy Sącz fotowoltaika w liczbach

Rynek Nowy Sącz fotowoltaika w Polsce rozwija się dość dynamicznie i intensywnie, na co ma wpływ przede wszystkim Unia Europejska i jej wymogi stawiane nie tylko Polsce, ale wszystkim krajom członkowskim. Do 2020 roku udział energii odnawialnej powinien stanowić 15% w naszym kraju. Dużo powstających inwestycji to tak zwane mikroinstalacje fotowoltaiczne, które są niczym innym, jak przydomowym źródłem energii odnawialnej. Warto dodać, że w 2018 roku przyłączono 5 tysięcy mikroinstalacji, które łącznie wytwarzały moc 32 MW.