Bankructwo osobiste opcją dla każdego

Sytuacja na rynku od wielu lat jest bardzo ciężka. Najbardziej odczuwają to właściciele nowych działalności, którzy nie mieli okazji zbudować dla siebie stabilnego kapitału. Dlatego w momencie gdy ich działalność zaczyna tonąć w zadłużeniach, nie mają możliwości się z nich szybko wydobyć, wyrównując straty poprzez wykorzystanie swoich oszczędności.

Jeżeli długom nie ma końca, a wszystkie inne opcje zostały już wykorzystane w pełni, ostatnią deską ratunku może być bankructwo osobiste. Czym jest bankructwo osobiste? Jest to procedura, której celem jest oddłużenie osoby, która utknęła w zadłużeniach. Ogłoszenie rozpoczęcia takiej procedury w Polsce wygląda zupełnie inaczej niż to, jak ma się to w innych krajach europejskich. Prawo polskie samo w sobie nie daje dużej możliwości manewru. Sposoby na to, aby całkowicie pozbyć się długu są w dużej mierze ograniczone. Jednakże od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, również i w naszym kraju zaczęły obowiązywać pewne przepisy prawne, które regulują to jak powinna wyglądać bankructwo osobiste. Każdy może z tego skorzystać, mimo że w Polsce wprowadzono nowe ustawy, które w dużej mierze uniemożliwiają odrzucenie całego długu i preferują stronę wierzycieli, czyli w większości przypadków, stronę banku. Jednak bankructwo osobiste można ogłosić w innych kraju, na przykład w Wielkiej Brytanii.
	bankructwo osobiste

Wtedy to wszelkie postępowania będą podążały według zasad przedstawionych w prawie brytyjskim. Na dodatek, wszelkie decyzje podjęte przez sąd brytyjski nie mogą zostać podważone przez sąd polski. Wystarczy zatem spełnić parę wymagań Unii Europejskiej, takich jak przeniesienie swoich zobowiązań życiowych do Wielkiej Brytanii, a następnie możliwe jest zgłoszenie swojego wniosku o bankructwo osobiste. Dla wielu osób jest to jedyny sposób na to, aby żyć życie pozbawione zadłużeń i ciągłego stresu wywołanego postępowaniami komorniczymi. Dlatego jeżeli ktokolwiek potrzebuje rozwiązania na swoje duże problemy finansowe, bankructwo osobiste może być kluczem do poprawy sytuacji.