Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

<h2>Prowadzenie własnego biznesu często bywa trudne</h2>

Prowadzenie własnego interesu, bardzo często bywa trudne i stresujące. Wystarczy jedna błędna decyzja i może dojść do sytuacji, że firma popadnie w tarapaty finansowe, a w konsekwencji będzie musiała zakończyć swoją działalność i ogłosić upadłość. Jak wiadomo, w przypadku ogłoszenia upadłości przez firmę, sprawę przejmuje syndyk, który sprawuje pieczę nad majątkiem firmy, która została postawiona w stan upadłości i dokonuje podziału majątku przedsiębiorstwa pomiędzy wierzycieli w taki sposób, aby było to zgodne z zasadami prawa upadłościowego oraz naprawczego. Jak się okazuje, takimi czynnościami zajmuje się również doradca restrukturyzacyjny.

<h2>Czym się zajmuje doradca restrukturyzacyjny?</h2>

Jest to osoba, która oprócz uprawnień syndyka, posiada również uprawnienia do tego, aby ratować upadające firmy. W związku z powyższym <a href=”https://www.kpru.pl/”>doradca restrukturyzacyjny Gliwice</a>, zajmuje się po pierwsze doradzaniem przedsiębiorstwom, jak należy zrestrukturyzować firmę oraz pozyskać nowe środki na jej finansowanie, a także co zrobić, aby zrestrukturyzować koszty firmowe. Kolejno doradca restrukturyzacyjny, ma za zadanie uczestniczyć w negocjacjach z wierzycielami, co w konsekwencji ma doprowadzić do zawarcia porozumienia pomiędzy nimi, a firmą która boryka się z problemami. Następnie, po zatwierdzeniu wszelkich ustaleń przez sąd, doradca ma w obowiązku sprawować pieczę nad tym, w jaki sposób przedsiębiorca wywiązuje się z rzeczonych ustaleń oraz czy w ogóle się z nich wywiązuje. Zawód doradcy restrukturyzacyjnego, daje nadzieję wielu przedsiębiorcom, którym podwinęła się noga. Jest pewnego rodzaju światełkiem w tunelu, że mogą liczyć na pomoc i nie jest powiedziane, że nie uda im się wyjść na prostą.

<h2>Z syndyka na doradcę restrukturyzacyjnego</h2>

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego, to również bardzo dobry pomysł dla syndyków, którzy chcieliby urozmaicić swój zawód i zająć się czymś odmiennym, a także rozszerzyć swoje kompetencje o nowe czynności. W przypadku osób, które nie są syndykami, a chcieliby zostać doradcami restrukturyzacyjnymi, jedyną opcją na możliwość wykonywania tego zawodu, jest zdobycie stosownej licencji.