Podpisy przeciwko aborcji

Jakie są zasady zbierania podpisów pod projektami obywatelskimi?

Aby zebrać podpisy przeciwko aborcji, należy spełnić poszczególne warunki. Przede wszystkim podpisy można zbierać tylko i wyłącznie od obywateli polskich. Możliwość ta nie przysługuje cudzoziemcom (dotyczy to również osób, które są członkami Unii Europejskiej). Aby obywatel Polski mógł złożyć ważny podpis, musi on posiadać czynne prawo wyborcze do Sejmu.

podpisy

Jak uzyskać czynne prawo wyborcze do Sejmu?

Osoby, które biorą udział w podpisy przeciwko aborcji, muszą pamiętać, aby posiadać czynne prawo wyborcze do Sejmu. Przysługuje ono osobom, które:

mają ukończone 18 lat — najpóźniej w dniu składania podpisy przeciwko aborcji,
nie mogą być ubezwłasnowolnione z orzeczenia sądu,
nie są pozbawione praw publicznych z orzeczenia sądu,
nie są pozbawione praw wyborczych z orzeczenia Trybunału Stanu.

Organizacja zbierania podpisów

Przy zbieraniu podpisy przeciwko aborcji nie ma wymogu ustalenia konkretnego miejsca wydarzenia. Jego terytorialny rozkład jest nieograniczony. Jedynym warunkiem jest to, aby miejsce zbierania umożliwiało obywatelom dokładne zapoznanie się z projektem ustawy. Organizatorzy nie mogą w żaden sposób wymuszać złożenia podpisu. Nie mogą również zbierać podpisów od uczniów, na terenie urzędów administracyjnych czy jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli organizator chce zbierać podpisy przeciwko aborcji na terenie danego zakładu pracy, w pierwszej kolejności musi uzyskać zgodę od kierownika zakładu.