Rodzaje kosztorysów

Istota kosztorysowania w budownictwie

Wybudowanie jakiegoś obiektu architektonicznego wymaga wykonania drobiazgowego projektu, zanim jest dozwolone przystapić do realizacji przedsięwzięcia. Jako, że kwestia związana z wybudowaniem budynku na ogół wymaga dużych nakładów pieniężnych, relewantne jest to, by wykonać stosowny kosztorys. Kosztorys ofertowy jest wymaganym dokumentem, istotnym dla każdej spółki, jaka chce przystąpić do konkursu o budowę jakiegoś obiektu architektonicznego. Dokument taki mieści istotne wiadomości odnośnie kosztów pojedynczych robót budowlanych. Zestawienie takie jest wyjątkowo pomocne dla inwestora, jaki chce wyłonić najkorzystniejszą dla niego propozycję.

kosztorys ofertowy
Następnym dokumentem, który jest niezbędną bazą do przeprowadzania przetargów czy też negocjacji co do budowy, jest tak zwany kosztorys inwestorski. Zapewnia dokładne skonfrontowanie poszczególnych cen dotyczących robót budowlanych lub kosztów danych części budowanego obiektu. Posiada on wielce ważne znaczenie dla konkursu i negocjacji. Ważnym wariantem kosztorysu jest także kosztorys instalacji. Dokument ten zawiera wnikliwe dane na temat wydatków na poszczególne instalacje w danym obiekcie architektonicznym, dla przykładu: instalacji wodnych bądź elektronicznych. Dzięki temu dokumentowi, inwestor może orzec, jakie mogą być planowane zasoby pieniężne na dane instalację w budynku.

Skrupulatne kosztorysy robią wszelkie spółki budowlane, pragnące wziąć udział w konkursie. Są one niezbędnymi czynnikami w trakcie różnego typu negocjacji czy też przetargów, pozwalają na całkowite przewidzenie kosztów danego przedsięwzięcia. Kosztorys inwestorski jest szczególnie relewantny dla inwestora poszukującego słusznej oferty na zakończenie prac budowlanych.