Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych jest tak samo ważna, jak jej odpowiednik rodzinny. Powoduje przedłużenie żywotności działalności o następne pokolenie. W tym przypadku trudno mówić natomiast o zachowaniu tradycji rodzinnej, ponieważ mogła ona nie zaistnieć w przypadku jednej osoby. Sukcesja firm jednoosobowych ma wiele zalet.

Czym jest sukcesja firm jednoosobowych?

Sukcesja firm jednoosobowych to proces, w którym wyznacza się następcę działalności gospodarczej po śmierci jej zarządcy. Osoba ta jest członkiem rodziny byłego przedsiębiorcy z młodszego pokolenia. Nie może ona posiadać zakazu do prowadzenia firmy i musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Pozwala to na przedłużenie płynności biznesu.

sukcesja firm jednoosbowych

Sukcesja firm jednoosobowych – dlaczego ludzie się na nią decydują?

Gdy nie nastąpi sukcesja firm jednoosobowych, przedsiębiorstwo zostanie wykreślone z listy VAT, a dostęp do kont bankowych zostanie ograniczony. Istnieje możliwość anulacji, gdy w okresie dwóch miesięcy zostanie powołany przez spadkobiercę zarządca sukcesyjny. Przedsiębiorcy przygotowują młodsze pokolenie do pełnienia obowiązków przewodniczącego w jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ chcą pozostawić firmę po swojej śmierci. Nie chcą stracić wartości, nad którą ciężko pracowali przez dłuższy czas.

Sukcesja firm jednoosobowych pozwala na przedłużenie żywotności firmy o następne pokolenie. W innym przypadku przedsiębiorcy straciliby ważną dla nich część swojego życia zawodowego.

Dowiedz się więcej na https://sukcesja-alta.pl/sukcesja/!