Transformatory jednofazowe

Transformator to urządzenie służące do zamiany energii prądu przemiennego o danym napięciu na energię o różnych napięciach. Transformatory jednofazowe są zwykle używane jako sprzęt do dostosowania napięcia sieciowego 220V do napięcia przyłożonego przez odbiornik. Na przykład transformatory, które zasilają układ prostownika w celu ładowania akumulatora czy zasilania odbiorników przenośnych. 

Technicznie istnieją również transformatory jednofazowe, które służą wyłącznie do celów pomiarowych. Są to przekładniki napięciowe i prądowe. Autotransformator to rodzaj transformatora, który może płynnie regulować napięcie wyjściowe w zakresie 0 ÷ 250V przy doprowadzeniu napięcia 220V.

Transformatory jednofazowe

Podział transformatorów jednofazowych

Transformatory jednofazowe zawierają następujące podstawowe elementy:

  • mają rdzeń ferromagnetyczny, który tworzy obwód magnetyczny, oraz
  • Z dwóch obwodów: uzwojenia pierwotnego i uzwojenia wtórnego

Budowa transformatorów

Obwód magnetyczny tworzący transformatory jednofazowe posiada  żelazny rdzeń składający się z pakietu blach transformatorowych o grubości 0,3-0,5 mm, izolowanych od siebie np. Warstwą lakieru, silikonu, papieru, szkła wodnego itp. Miejsce, w którym jest umieszczony, nazywane jest kolumną lub słupem, a część łącząca kolumnę od góry do dołu nazywana jest jarzmem. Przestrzeń między kolumną, a jarzmem nazywana jest oknem. Warstwa izolacyjna oddzielająca płyty transformatora może ograniczać prądy wirowe i zapobiegać przegrzaniu rdzenia. W rzeczywistych systemach występuje kilka transformatorów z różnymi konfiguracjami obwodów magnetycznych.

Obwód elektryczny uzwojenia obwodów ułożone w koncentryczne cylindryczne lub okrągłe miedziane druty, podzielone na dwie połowy i umieszczone na dwóch rzędach żelaznych rdzeni.

Uzwojenie wysokiego napięcia jest zwykle podzielone na kilka cewek, a każda cewka jest oddzielona wieloma szczelinami, aby uzyskać lepszy efekt chłodzenia. Uzwojenie niskiego napięcia jest całkowicie odizolowane od uzwojenia wysokiego napięcia.

Dowiedz się więcej na: https://www.eltii.pl/