Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie majątku to prawna ochrona kompensująca skutki zdarzeń losowych, dotycząca mienia lub odpowiedzialności cywilnej. W przypadku szkody, ubezpieczenie majątku pokrywa powstałe straty materialne.

Rodzaje ubezpieczeń majątku

Ubezpieczenie majątku może być zarówno prywatne, jak i firmowe. Dodatkowo istnieją trzy podstawowe grupy ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie nieruchomości,
  • ubezpieczenie ruchomości,
  • ubezpieczenie pojazdu.

ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie nieruchomości

Najczęściej spotykanym ubezpieczenie majątku jest ubezpieczenie nieruchomości. Domy i mieszkania stanowią zazwyczaj największy majątek Polaków. Taki rodzaj ubezpieczenia zapewnia ochronę w razie losowych zdarzeń, takich jak uszkodzenie lub zniszczenie domu przez huragan, powódź lub pożar, zniszczenie drzwi, stałej zabudowy AGD lub zbicie szyby. Obejmuje swoim zakresem również sytuacje z życia prywatnego, takie jak zalanie sąsiada. Ubezpieczyć można nie tylko dom lub mieszkanie, ale także gospodarstwo rolne, domek letniskowy, piwnicę czy garaż. Dodatkowo ubezpieczenie majątku podlegają również elementy i instalacje znajdujące się na posesji np. chodnik, podjazd czy basen.

Ubezpieczenie pojazdu

Ubezpieczenie majątku, jakim jest pojazd, jest w Polsce obowiązkowe. Za jego brak grozi kara. Dodatkowo jednak może dokupić nieobowiązkowe autocasco oraz pakiet assistance, które zapewniają pomoc w przypadku jakichkolwiek awarii pojazdu. Dotyczy to zarówno pojazdów prywatnych, jak i firmowych.

Dowiedz się więcej na https://phinance.pl/ubezpieczenia-majatku!