Zdjęcia do karty stałego pobytu kraków

Czym jest karta stałego pobytu? 

Karta stałego pobytu to inaczej karta zapewniająca nam zezwolenie na pobyt stały. W przypadku Polski taka karta np. zdjęcia do karty stałego pobytu kraków jest wymagana dla obcokrajowców, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa, a którzy chcą na tym terenie pracować. Karta stałego pobytu różni się od karty pobytu, który jest wydawany cudzoziemcowi jedynie na pobyt czasowy. Taka druga zgoda wydawana jest ze względu na status uchodźcy Rzeczypospolitej Polskiej.

zdjęcia do karty stałego pobytu kraków

Czy zdjęcie do karty stałego pobytu jest wymagane?

Tak, zdjęcie do karty stałego pobytu jest wymagane, a jego wymiary i inne wymogi dotyczące fotografii są ściśle określone. Fotografia potrzebna jest do zidentyfikowania danej osoby i traktowana jest tak samo, jak inny dokument, np. dowód osobisty czy prawo jazdy. W ten sposób mamy pewność, że dana osoba nie podszywa się pod kogoś innego i wszystko jest przeprowadzone w sposób legalny. Zdjęcia do karty stałego pobytu kraków można wykonać w wielu miejscach i nie jest to najmniejszym problemem. 

Kto korzysta z karty stałego pobytu?

W przypadku Polski taka karta (też zdjęcia do karty stałego pobytu kraków) jest wymagana dla obcokrajowców, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa, a którzy są chętni do mieszkania i pracowania na terenie naszego państwa. Warunkiem posiadania takiej karty jest minimalny okres pobytu na terenie kraju, który wynosi 5 lat. Pobyt musi być także nieprzerwany, co oznacza, że przerwy w wyjazdach nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w każdym roku. 

Dowiedz się wiecej o kartach stałego pobytu na: https://www.fotosklep55.pl/