Co należy wiedzieć o adblue emulatorach?

Każdego dnia tysiące fur ciężarowych wyrzuca do atmosfery miliony skażeń, w tym związki trujące, mutagenne i również kanceroogenne, produkując przeważnie w okręgach miejskich gęstszą od powietrza mieszankę – smog.

Od 2005 roku regulaminy dotyczące wehikułów z napędami diesela (wysokoprężnymi) w Europie scharakteryzowały ścisłe limity emisji NOx (tlenków azotów). Ugodziło to szczególnie w producentów ogromnych samochodów ciężarowych, powinni przeanalizować ponownie układy wydechowe swych czterokołowców. Tym samym, jeszcze większa liczba tych czterokołowców jest wyposażonych w system SCR w układzie wydechowym.

System SCR przy zastosowaniu technologi AdBlue sprawia ujarzmienie emisji NOx, które pobudzają kluczowe źródło skażeń środowiska a także smogu w miastach. Pokrótce, działa to w ów sposób, iż elektronicznie kontrolowany układ wtryskuje mieszaninę AdBlue do systemu wydechowego przed katalizatorem SCR, gdzie w rezultacie podgrzania oraz reakcji chemicznych ze spalinami szkodliwe cząsteczki NOx w spalinach są rozwiązane na nietoksyczny azot i również wodę i w formie pary wyzwalane do atmosfery.

I choć AdBlue jest pożądane dla przyrody- poważnie pogłębia cenę korzystania z wozu, toteż powstają warsztaty mechaniczne, oferujące tzw. „adblue emulator„, powodujący wyłączanie adblue. ten adblue emulator emuluje, a zatem udaje ścisłe funkcjonowanie układu, wysyłając do silnika informacje o adekwatnym jego działaniu, choć istotnie sprawi wyłączanie adblue. W rezultacie powyższego narasta wysyłanie spalin, w związku z tym zanieczyszczeń. W dużych pojazdach ciężarowych z uwagi na obowiązujące prawo, przede wszystkim na zachodzie, pociągnąć to jest w stanie ostre kary pieniężne – dla kierującego wehikułem, jak także właściciela.

wyłączanie Adblue


Decydowanie się na adblue emulator zwyczajowo jest wyjaśniane wzmożoną zawodnością i również kosztami naprawy, przekraczające zyskowność systemu. Niemniej jednak, stopowanie adblue w pojazdach ciężarowych pozostaje niedozwolone, bo regulacje prawne powiadają o NAKAZIE używania AdBlue w wozach ciężarowych, ażeby mogły spełniać zasady emisji spalin. I chociaż rodzi to konkretny konflikt, gdyż postępowanie zawodowych warsztatów proponujących zastopowanie adblue- nie jest to wyjaśnienie dla służb, które ujawnią adblue emulatory w pojazdach ciężarowych.