Biznes

Księgowość uproszczona: przewodnik

Księgowość uproszczona to system ewidencji księgowej, który jest przeznaczony dla małych przedsiębiorstw. Jest to alternatywa dla bardziej skomplikowanej i czasochłonnej pełnej księgowości, pozwalająca przedsiębiorcom na prowadzenie ewidencji finansowej w sposób prostszy i mniej kosztowny. W tym wpisie omówimy, czym jest księgowość uproszczona, na czym polega, co obejmuje i czym różni się od tradycyjnej księgowości. A jeśli szukasz biura oferującego księgowość dla firm we Wrocławiu – przeczytaj wpis do końca!

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona to forma ewidencji księgowej, która jest dostępna dla:

 • małych firm,
 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • oraz spółek cywilnych,
 • jawnych
 • i partnerskich,

które spełniają określone kryteria dochodowe. W Polsce, do korzystania z księgowości uproszczonej uprawnione są firmy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro.

wrocław firma księgowość usługi

Na czym polega księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona polega na prowadzeniu uproszczonej ewidencji księgowej, która obejmuje:

 • Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (PKPiR): ewidencja ta służy do rejestrowania przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Ewidencję przychodów: dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, gdzie rejestrowane są wyłącznie przychody bez uwzględnienia kosztów.
 • Kartę podatkową: jest to najprostsza forma opodatkowania, gdzie podatek jest ustalany z góry przez urząd skarbowy, a przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji księgowej.

Co obejmuje księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona obejmuje kilka podstawowych elementów:

 • Ewidencja przychodów i kosztów: rejestrowanie wszystkich przychodów i kosztów związanych z działalnością gospodarczą.
 • Rejestry VAT: prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: rejestrowanie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu: jeśli przedsiębiorca używa samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej.

Różnice między księgowością uproszczoną a tradycyjną księgowością

Księgowość uproszczona różni się od tradycyjnej księgowości (pełnej księgowości) na kilka sposobów:

 • Zakres ewidencji: tradycyjna księgowość wymaga bardziej szczegółowej ewidencji finansowej, obejmującej bilans, rachunek zysków i strat, oraz ewidencję operacji gospodarczych. Księgowość uproszczona jest mniej szczegółowa i bardziej zrozumiała dla małych przedsiębiorców.
 • Koszty: pełna księgowość jest zazwyczaj droższa, ponieważ wymaga większego nakładu pracy i specjalistycznej wiedzy. Księgowość uproszczona jest tańsza i mniej skomplikowana.
 • Sprawozdawczość: przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość są zobowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, co nie jest wymagane w przypadku księgowości uproszczonej.

Podsumowanie

Księgowość uproszczona to idealne rozwiązanie dla małych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoje finanse w sposób prostszy i mniej kosztowny. Choć jest mniej skomplikowana niż tradycyjna księgowość, nadal wymaga skrupulatności i dokładności. Wybór między księgowością uproszczoną a pełną zależy od wielkości firmy, jej przychodów oraz specyficznych potrzeb i wymagań finansowych. Szukasz biura oferującego księgowość dla firm, w tym księgowość uproszczoną? Odwiedź https://spectax.pl/ksiegowosc-dla-firm/!