Biznes

Analiza due diligence

Czym jest analiza due diligence?

Analiza due diligence to poddawanie przedsiębiorstw dogłębnej analizie. Ma to na celu wycenę firmy przez inwestora. Zajmuje się szczegółową oceną sytuacji przedsiębiorstwa na dany moment. Analiza due diligence przeprowadzana jest w celu określenia istniejącego oraz potencjalnego ryzyka, które związane jest z planowaną transakcją kapitałową. Jej zakres zależy od badanego przedsiębiorstwa, a dokładniej od jego specyfiki.

Analiza due diligence

Co zapewnia analiza due diligence?

Analiza due diligence powinna zapewnić przede wszystkim weryfikację zagrożenia związanego z przyszłą inwestycją, a także identyfikację go. Struktury kosztów, rynku oraz dostawców, odbiorców itp. powinny zostać określone jako specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży w odpowiednich dokumentach. Analiza due diligence stwarza i wypracowuje strategię negocjacyjną z klientem. Planowanie harmonogramu transakcji i zwiększanie szans na pozytywne przeprowadzenie transakcji, a i późniejszej integracji łączonych ze sobą przedsiębiorstw jest jednym z głównych zadań, które powinna wykonać analiza due diligence.

Do takiej analizy potrzeba odpowiedniej kadry wykwalifikowanych osób, które wykonają swoje zadanie bez zarzutu. Zazwyczaj są to renomowani rewidenci, rzeczoznawcy, prawnicy lub doradcy podatkowi. Ten proces polega głównie na analiza due diligence dotychczasowej dokumentacji i jej treści, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dlatego, analiza musi być wykonywana przez najlepszych fachowców, którzy podpisują dodatkową umowę ze wszystkimi ważnymi elementami, takimi jak poufność. Sprawdź więcej na https://cksk.pl/analiza-due-diligence/