Biznes

Audyt kadrowy

Co roku w każdej firmie nadchodzi taki czas, że trzeba przejrzeć i zaktualizować na nowo audyt kadrowy. Chodzi o to, aby dostosować nowe zasady do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Czym jest dokładnie audyt kadrowy, dowiecie się w dzisiejszym artykule.

audyt kadrowy

Co to jest audyt kadrowy?

Audyt kadrowy to dogłębna analiza obowiązujących w firmie regulaminów i zasad. Przygotowanie tego typu danych jest bardzo ważne w codziennym funkcjonowaniu firmy. Tak jak wspomnieliśmy we wstępie artykułu – należy dostosować obowiązujące zasady do obecnej sytuacji na rynku. Audyt kadrowy jest narzędziem, które umożliwia nam realizację tego typu analizy. Specjalnie wydelegowani do tej czynności pracownicy zbierają szczegółowe informacje na temat między innymi:

  • Bieżącej sytuacji na rynku pracy – liczba osób bezrobotnych w państwie,
  • aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,
  • obowiązujących statystyk finansowych.

Zebrane informacje przez audyt kadrowy umożliwiają realizację następnych kroków, takich jak:

  • Przeprowadzenie wywiadu wśród pracowników, aby dowiedzieć się ich wizji funkcjonowania firmy.
  • Zaczerpnięcie porady u profesjonalistów.

Co ile czasu powinno się powtarzać audyt kadrowy?

Aby utrzymać dobry poziom funkcjonowania działalności, audyt kadrowy powinno powtarzać się mniej więcej co 12 miesięcy. Ten okres czasu jest wystarczający, aby przeanalizować, które z wdrożonych kroków działają poprawnie oraz co jeszcze warto dopracować. Wdrażanie nowych rozwiązań umożliwia szybki rozwój firmy.

Dowiedz się więcej: https://exco.pl/audyt-corporateduediligence/