Biznes

BIM Model

Ontwerpen in de BIM-methodiek op basis van het BIM-model stelt u in staat om de planning van een bouwproject productief te managen. BIM-technologie, d.w.z. Building Information Modeling, is een van de modernste projectmanagementmethodologieën die een efficiënte coördinatie van projectgegevens tussen alle projectdeelnemers in elke fase van de implementatie mogelijk maakt. Onze specialisten zijn BIM-modelexperts die assistentie bieden bij het modelleren tijdens het ontwerp en assistentie bij de begeleiding van investeringsuitvoering in de vorm van branche-ingenieurs die optreden als BIM-managers.

Digitale tweeling

Als onderdeel van de geleverde diensten is het mogelijk om een ​​digitale tweeling te gebruiken, die is bedoeld voor klanten die het potentieel van het BIM-model en de informatie in 3D-bouwmodellen volledig willen benutten, vooral in de fase van de bouw. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij: het updaten van het model en het doorvoeren van ontwerpwijzigingen tijdens de uitvoering van de investering, het ontwikkelen van een 3D-model vanuit 2D-documentatie op een bepaald detailniveau, het overdragen van de database en het BIM-model aan de facility manager na de investering voltooid, evenals cyclische actualisering van informatie over het gebouw.

bim modellen

Kwantitatief verlsag

Een van de mogelijkheden van BIM-technologie is de ontwikkeling van kwantitatieve uitspraken op basis van een driedimensionaal BIM-model, die worden geëxtraheerd uit de geometrische gegevens van het object in 3D-ruimte. Dankzij het feit dat het model geometrische gegevens kan verzamelen, is het mogelijk om er kwantitatieve uitspraken uit te halen en efficiënt wijzigingen door te voeren en gegevens te genereren die nodig zijn om kostenramingen te ontwikkelen.

Om een ​​bouwproject efficiënt te laten verlopen, is het goed om te investeren in methodes die al bewezen en toekomstbestendig zijn in de markt. We nodigen u uit om vertrouwd te raken met de details van BIM-technologie op de website: https://bimup.tech/nl/bim-voor-ontwerpers/!