Biznes

Etapy sukcesji firmy

Najważniejsze etapy sukcesji firmy

 Etapy sukcesji firmy mają wiele elementów. Spośród wielu z nich warto wyróżnić te najważniejsze: 

  • Faza przedbiznesowa — przeprowadzana jest jeszcze kilka lat wcześniej, niż następuje dokładne wejście sukcesora do przedsiębiorstwa. Dziecko, które jest w tym przypadku najczęściej sukcesorem, od najmłodszych lat spotyka się z przedstawicielami firmy i jest wdrażany w historię i sposób prowadzenia firmy. Jest prawdopodobnym, choć nie przesądzonym sukcesorem.
  • Faza wprowadzająca —  Sukcesor, który zajmie miejsce ówczesnego właściciela, gromadzi wiedzę o biznesie i  nawiązuje dobre  kontakty z pracownikami. Dzięki temu zyskuje świadomość relacji międzyludzkich.  
  • Faza wprowadzająca o charakterze funkcjonalnym — jest kolejnym etapy sukcesji firmy. Ukierunkowana na podjęcie się zatrudnienia w firmie rodzinnej. Te etapy sukcesji firmy pomogą nabrać  doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia kierunkowego. Krok po kroki przyszły właściciel firmy  zdobywa coraz większą wiedzę. 
  • Faza funkcjonalna — Sukcesor zaczyna na pełen etat pracę w przedsiębiorstwie rodzinnym.
  • Faza zaawansowana funkcjonalna — podczas jednego z tych etapy sukcesji firmy zostaje powierzona funkcja kierownicza sukcesorowi. 
etapy sukcesji firmy

Powołanie zarządcy sukcesyjnego: 

Przedsiębiorca i obecna głowa firmy ma prawo sam ustanowić zarządcę sukcesyjnego bądź zastrzec, że z chwilą jego śmierci wskazana osoba ma przejąć władzę nad jego firmą. Takie zastrzeżenie musi być potwierdzone przez prokurenta. 

Dowiedz się więcej na https://sukcesja-alta.pl/planowanie-sukcesji-w-firmie/!