Biznes

Etapy sukcesji firmy

Sukcesja firmy pozwala na zachowanie ciągłości w działalności firmy po śmierci głównego zarządcy, lub gdy nie może jej już prowadzić. Powoduje ona, że jego potomek zostanie głową przedsiębiorstwa. Sprawia, że działalność pozostanie w rękach rodziny. Żeby sprawnie doprowadzić do jej realizacji trzeba przejść przez wszystkie etapy sukcesji firmy.

Etapy sukcesji firmy

Przed wyborem osoby, która nie ma zabronionego prowadzenia działalności gospodarczej, należy wprowadzić ją w zasady funkcjonujące w firmie. Stopniowo, po podjęciu decyzji, że będzie ona zarządcą sukcesyjnym, przekazuje jej się coraz więcej, w tym relacje pomiędzy rodziną a prowadzeniem firmy. Z czasem podejmuje ona zatrudnienie w biznesie i powierza się jej bardziej odpowiedzialne stanowiska. Na końcu przejmuje funkcje lidera. Są to jedne z najważniejszych etapy sukcesji firmy.

etapy sukcesji firmy

Korzyści płynące z podjęcia decyzji o sukcesji firmy

Gdy wszystkie etapy sukcesji firmy zostaną wykonane, należy zastanowić się dlaczego w ogóle warto się jej podejmować. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że po śmierci zarządcy jego firma zostanie skreślona z centralnej ewidencji. Co za tym idzie różne licencje i zezwolenia stracą swoją moc, a dostęp do kont bankowych zostanie ograniczony. Rozwiązaniem na ten problem jest dziedziczenie firmy. Spowoduje ona zabezpieczenie istnienia firmy i pracownicy nadal będą mieli swoją posadę.

Żeby w odpowiedni sposób przygotować zarządcę sukcesyjnego należy przejść przez wszystkie etapy sukcesji firmy. Znacząco ułatwią one funkcjonowanie tej osoby w konkretnym biznesie.

Dowiedz się więcej na https://sukcesja-alta.pl/planowanie-sukcesji-w-firmie/!