Biznes

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa to transakcja obejmująca wszystko, co należy do przedsiębiorstwa i zalicza się do jego składu. Jest prawnie regulowana i można w umowie zastosować zapis doprecyzowujący, co podlega odsprzedaniu, a co nie. Jednak nie można odstąpić od sprzedaży tych podmiotów, bez których firma nie mogłaby działać.

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Umowy zawierane przy sprzedaży przedsiębiorstwa

Umowa regulująca warunki sprzedaż przedsiębiorstwa powinna zostać spisana na papierze, podpisana przez strony oraz być poświadczona notarialnie. Inne zasady obowiązują jednak w przypadku, kiedy sprzedaż przedsiębiorstwa obejmuje również nieruchomość. Wtedy trzeba dodatkowo zastosować się do przepisów dotyczących tej dziedziny prawa, a umowa powinna mieć moc aktu notarialnego. Taką sprzedaż przedsiębiorstwa można również rozdzielić na dwie umowy.

Sprzedaż przedsiębiorstwa a wpis do rejestru

Aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, należy zadbać o wpis dotyczący sprzedaż przedsiębiorstwa do rejestru. Jednak w KRS czy EDG nie przewidziano takiej możliwości, a brak wykonania nie przeszkadza w ubiciu targu, ponieważ wpis ma jedynie charakter deklaratywny.
Ponadto sprzedaż przedsiębiorstwa sprawia, że długi przechodzą na nabywcę. Nawet, jeśli w umowie zapisano inaczej, odpowiednie podmioty mogą domagać się zapłaty od kupującego. Co więcej, nabywca przejmuje zobowiązania podatkowe dotyczące firmy. Jedyną możliwością na odwołanie się od tych przepisów jest niewiedza nabywcy o długach czy podatkach przed dokonaniem aktu sprzedaż przedsiębiorstwa.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/sprzedaz-firmy/