Biznes

Sukcesja w firmie rodzinnej

Sukcesja w firmie rodzinnej wiąże się z przekazaniem władzy nad biznesem wyznaczonemu przez nestora sukcesorowi. Najczęściej następuje to w wyniku śmieci dotychczasowego właściciela lub jego przejścia na emeryturę. Sukcesja w firmie rodzinnej to skomplikowany i długotrwały proces.

Sukcesja w firmie rodzinnej

Jak wygląda sukcesja w firmie rodzinnej?

W zależności od prowadzonej działalności sukcesja w firmie rodzinnej może przybierać różne formy. Np., jeśli firma była jedynie wpisana do CEIDE, a właściciel nie zadbał o sukcesja w firmie rodzinnej, to biznes przechodzi na spadkobierców zapisanych w ustawie. Niestety często, takie osoby nie znają sią na prowadzeniu firmy. Tym samym dużo przedsiębiorstw upada lub sprzedana.
Idealny kandydat na sukcesora
Ważne jest zadbanie, by wybrana przez dotychczasowego właściciela osoba była zaznajomiona z tajnikami prowadzenia firmy i orientowała się w prowadzonych działaniach przed sukcesja w firmie rodzinnej. Nie może również zabraknąć wzmianki o przyszłości firmy i tego, w jakim kierunku powinna ona iść. Istotne jest również, aby sukcesor miał doświadczenie w pracy czy to w korporacji, czy firmie. Dzięki temu po sukcesja w firmie rodzinnej będzie mu łatwiej zarządzać w przyszłości własną działalnością.

Trudności związane z sukcesja w firmie rodzinnej

Istotne jest, aby w dotychczasowy właściciel potrafił przełożyć biznes nad emocje, gdyż tylko w ten sposób będzie w stanie zapewnić długą żywotność firmie po sukcesja w firmie rodzinnej. Jak powiedziano wyżej, sukcesor nie może być pierwszą lepszą osobą. Do przejęcia sterów trzeba się przygotowywać. Pożądaną cechą jest asertywność w swoich wyborach, aby sukcesja w firmie rodzinnej zakończyła się sukcesem. To jednak może się nie spodobać części z członków rodziny, warto mieć to na uwadze. Jednak w tym przypadku, a przynajmniej w teorii, na pierwszym miejscu powinna stać firma.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/sukcesja/