Biznes

Sukcesja przedsiębiorstwa

Sukcesja przedsiębiorstwa to czynność prawna polegająca na rozporządzeniu własnościami biznesu, ale także wybraniu sukcesora lub sukcesorów, przekazanie odpowiedniej wiedzy dotyczącej praw i obowiązków właściciela firmy. Sukcesor otrzymuje prawo zarządzania nią po śmierci dotychczasowego właściciela. Dotyczy przedsiębiorstw rodzinnych o charakterze działalności gospodarczej czy spółki cywilnej.

Sukcesja przedsiębiorstwa

Trudności związane z sukcesja przedsiębiorstwa

Sukcesja przedsiębiorstwa to długotrwały i skomplikowany proces, jest wiele spraw, które należy uwzględnić. Ważne są relacje pomiędzy dotychczasowym właścicielem a przyszłym sukcesorem. Muszą oni zgadzać się w kwestiach dotyczących przyszłości firmy. Sukcesja przedsiębiorstwa to nie tylko regulacje prawne, ale również przyuczanie kandydata na właściciela do objęcia tego stanowiska. Należy zadbać o przekazanie mu stosownej wiedzy, by mógł jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Można w tym zakresie zasięgnąć porady doradców, którzy pomogą przeprowadzić nas przez sukcesja przedsiębiorstwa.

Kto może być sukcesorem?

Jednym z najważniejszych etapów sukcesja przedsiębiorstwa jest wybór osoby, która obejmie pieczę nad firmą. Jest kilka możliwości, kogo można wyznaczyć na to stanowisko. Przyszły sukcesor może być: członkiem najbliższej rodziny lub dalszej, jeśli posiada doświadczenie w tym zakresie; rodziną zmarłego, która może powołać menadżera zewnętrznego; kilkoro następców; wspólnicy, nawet ci, którzy nie są spokrewnieni z dotychczasowym zarządzającym firmą czy menadżer, kierownik albo grupa pracowników. Firma w ramach sukcesja przedsiębiorstwa może być również sprzedana, a zysk z tego działania podzielony pomiędzy spadkobierców.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/sukcesja/