Biznes

Którą kartę wyłowić?

W tym artykule zamyślam zaprezentować coś, czego jeszcze nigdy do tej chwili nie opisywałem. Idzie o karty stałego klienta oraz sposób ich funkcjonowania. Wytłumaczę, na czym to polega i czemu jest nader pożądane, zarówno dla konsumenta, jak i dla firmy oferującej taką kartę.
Po pierwsze karty stałego klienta druk się dla tych jednostek, przebyły już konkretną ilość transakcji z konkretną spółką. Nie ma tu znaczenia, którego rodzaju towar był kupiony. Mogło to być również coś czysto namacalnego, jak podobnie przewóz, usługa, czy też wiedza. Jako przykładem perfekcyjnym posłużymy się prywatną spółką transportową.

Karty lojalnościowe druk

Karty stałego klienta druk

W tym przypadku, ażeby osiągnąć wiernego kontrahenta, trzeba dostarczyć określony wniosek. Jego zrealizowanie jest stosunkowo nader proste. Nie absorbuje także zbyt wiele czasu. Jednakowoż, żeby w ogóle mógł on być rozpatrzony, konieczne jest dołączenie biletów autobusowych o ogólnej wartości wynoszącej co najmniej jeden i pół tysiąca przejazdów. Oczywiście wszelkie musiały być zakupione u jednostki, której karty stałego klienta się domagamy.

Karty lojalnościowe druk

Karty stałego klienta druk
Może niekiedy być tak, iż interesy zrealizowano operując inną dewizą, niż polskie złotówki. W takim razie zagraniczne pieniądze są przeliczane na polskie złote podług aktualnego kursu.
Istnieją też, chciałoby się powiedzieć, wyższe stopnie karty wiernego konsumenta. Na przykład, w niektórych firmach po uzupełnieniu jej o, powiedzmy 4 albo pięć tysięcy zł, mamy szansę uzyskać złocistą kartę VIP. Przynosi nam ona wciąż większe przywileje, niż typowa karta solidnego użytkownika.
Nie ogłosiłem w dalszym ciągu, co zyskujemy poprzez posiadanie takich rzeczy, jak karty stałego klienta, albo, innymi słowy karty lojalnościowe druk. A posiadamy z tego korzyść taką, iż zyskujemy duże, a czasami nawet wielkie przeceny na przejazdy, a też jesteśmy uprzywilejowani na rozmaite pozostałe sposoby.

Źródło: http://www.cardon.com.pl/karty-magnetyczne/