Biznes

Sukcesja firm jednoosobowych

Prawo dotyczące sukcesja firm jednoosobowych zostało zmienione w 2018 roku. Wraz z poprawkami powstała możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego. Po śmierci właściciela firmy może on tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem. Jest to funkcja tymczasowa, którą można pełnić przez dwa lata, a w szczególnych przypadkach przez pięć lat. Po tym czasie sąd powinien orzec spadkobierców, którzy na dobre przejmą firmę. Zarządca podejmuje wszelkie działania konieczne, aby biznes w wyniku sukcesja firm jednoosobowych funkcjonowała.

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych vs testament

Sporządzenie testamentu powinno być jednoznaczne z sukcesja firm jednoosobowych. Dzięki niemu sprawa zostanie uregulowana i będzie zgodna z wolą właściciela. Jest możliwość w miarę sprawiedliwego podziału majątku pomiędzy spadkobierców. Np.: można zawrzeć zapis, że dzieci, które otrzymają udział w firmie, będą zobowiązane do spłacenia pozostałych.

W przypadku braku testamentu lub przeprowadzenia sukcesja firm jednoosobowych firmę dziedziczą spadkobiercy ustawowi. Jednak jeśli wola właściciela jest inna, może to być osoba niespokrewniona z nim. Trzeba w takim przypadku pamiętać o specjalnym zapisie.

Zwolnienie z podatku

Osoba niespokrewniona może nawet liczyć na zwolnienie z opodatkowania w ramach sukcesja firm jednoosobowych. Warunki, które muszą być spełnione to: nabywca jest zobowiązany do prowadzenia przedsiębiorstwa przez co najmniej dwa lata od dnia nabycia przedsiębiorstwa oraz musi zgłosić fakt nabycia przedsiębiorstwa do urzędu skarbowego po pół roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu, które stwierdza o nabyciu spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/sukcesja/