Biznes

Polimerobeton

Polimerobeton – Lepszy zamiennik betonu ? 

Polimerobeton w odróżnieniu od betonu ma właściwości zachęcające do stosowania go przy budowie wielu obiektów. Polimerobeton to przede wszystkim beton żywiczny, w którym spoiwo cementowe zastąpiono syntetycznymi żywicami. 

polimerobeton

Jak powstał polimerobeton?

Polimerobeton został zapoczątkowany w pierwszej połowie dwudziestego wieku przez Hermana Staudingera, niemieckiego profesora chemii  politechniki w Karlsruhe, który wyjaśnił działanie łańcucha polimerowego. Polimery to substancje silnie chemiczne o dużej masie cząsteczkowej. Polimery można podzielić na kilka grup pod wieloma względami, wyróżniamy rodzaje w oparciu o pochodzenie oraz specyfikę budowy. Polimerobeton powstał poprzez stopniowe dodawanie syntetycznych żywic, gdyż z początku nie zaobserwowano jego właściwości. Skład Polimerobetonu, jak wcześniej opisano, zawiera mieszankę czystego betonu wraz z żywicą, jednak do jego przygotowania używa się także kruszyw kwarcowych. Dodatkowo, jako baza wyróżniamy kilka rodzajów żywić :       

  • żywice poliestrowy 
  • żywice poliuretanowe
  • żywice metakrylowe
  • żywice winyloestrowe 
  • żywice epoksydowe 

Mieszanka wymienionych powyżej  składników dają syntetyczne żywice chemoutwardzalne.  Ze względu na koszty częściej stosuje się nienasycone żywice poliestrowe.   
Polimerobeton z uwagi na swoje właściwości znalazł zastosowanie i jest wykorzystany do montażu systemów elementów mostowych. Z uwagi na swoją wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną polimerobeton jest prawie niezniszczalny.      

Zobacz więcej na: https://sytec.pl/pl/c/odwodnienia-liniowe-c2