Biznes

Pracownicze programy kapitałowe

Pracownicze programy kapitałowe, inaczej nazywane także pracowniczymi planami kapitałowymi. Jest to powszechny system oszczędzania na emeryturę. System emerytalny nie działa tak, jak powinien i już teraz nie jest w stanie zapewnić seniorom godziwych emerytur. Jedyną szansą na lepszą przyszłość Polaków jest samodzielne odkładanie środków na emeryturę, co mają zapewnić pracownicze programy kapitałowe.

Zasady pracowniczych programy kapitałowe

Jest to program obejmujący wszystkich pracowników pomiędzy 18, a 54 rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno- rentowe. Do pracowniczych programy kapitałowe nie zaliczają się osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy. Osoby pomiędzy 55, a 69. rokiem życia również będą mogły wziąć udział w pracownicze programy kapitałowe, ale dopiero po złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli. Dużym atutem ma być automatyczny zapis, dzięki któremu docelowa liczba członków będzie wynosić 11,5 miliona.

pracownicze programy kapitałowe

W ramach pracownicze programy kapitałowe pracownik i pracodawca będą wpłacać na specjalne konto dwie składki- obligatoryjną składkę podstawową oraz dobrowolną składkę dodatkową. Dla szczególnie aktywnych w programie rząd przewidział dodatkowe dopłaty.

Instytucje inwestujące pieniądze z pracowniczych programy kapitałowe

Zebrane pieniądze na bieżąco inwestowane będą przez określone instytucje, a mianowicie:

  • Powszechne Towarzystwo Emerytalne,
  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
  • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,
  • Zakłady Ubezpieczeń.

Dowiedz się więcej https://phinance.pl/programy-oszczednosciowe!