Biznes

Analiza Due Diligence

Czym jest analiza due diligence? 

Na pewno wiele osób zastanawia się nad tym, czym jest analiza due diligence. Upraszczając definicję tego pojęcia, jest to analiza, która ma na celu zbadanie stanu firmy. Często zleca ją inwestor zainteresowany zakupieniem przedsiębiorstwa. Pragnie on upewnić się, czy warto lokować pieniądze w daną firmę. 

Po co wykonywać analizę due diligence?

Po dokonaniu tej analizy, inwestor ma pełny ogląd dotyczący kondycji całego przedsiębiorstwa. Nie chodzi bowiem tylko o zbadanie finansów firmy, ale  bierze się tutaj pod uwagę także kwestie prawne, handlowe itp. Oczywiście nie robi tego sam zainteresowany kupnem, taką kontrolę przeprowadzają odpowiednio wykwalifikowani specjaliści. Dopiero po zebraniu i przestudiowaniu wszelkich informacji ‒ biznesmen może podjąć decyzję dotyczącą kupna firmy. 

analiza due diligence

Jakie są zalety przeprowadzania due diligence?

Wśród plusów wynikających z analizy due diligence należy wymienić chociażby to, iż dzięki temu można zyskać pełen ogląd dotyczący sytuacji danego przedsiębiorstwa. Pozwala to uniknąć popełnienia pochopnej decyzji biznesowej, lecz ulokowania pieniędzy w firmie, która faktycznie w przyszłości będzie przynosić zyski. Przy okazji analiza due diligence umożliwia wychwycenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Potencjalny inwestor wie, co może okazać się atutem firmy, czyli co należy pielęgnować oraz nad czym trzeba popracować lub jakich działań unikać. Co najważniejsze, analiza due diligence przeprowadzana jest przez profesjonalistów, co oznacza, iż inwestor sam nie musi zajmować się tym przedsięwzięciem. 

Poznaj więcej szczegółów na https://cksk.pl/analiza-due-diligence/