Biznes

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne to tylko 6 % w skali wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Wynik jest bardzo niski, stąd bardzo ciężko jest znaleźć pracę w mniejszych miastach osobom z niepełnosprawnością. Jednak państwo skutecznie motywuje firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne do zatrudniania, ponieważ mogą oni ubiegać się o dofinansowanie.

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne

Wymagania dofinansowania od państwa

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne muszą spełnić kilka wytycznych aby uzyskać dofinansowanie z tytułu zatrudnienia osoby lub osób z dokumentem o niepełnosprawności. Na dofinansowanie mogą liczyć firmy, które są zarejestrowane jako zakłady pracy chronionej oraz przedsiębiorstwa z minimum 25 pracownikami. To jedna z kilku wymagań. Kolejne odnoszą się do kwestii technicznych, jak nie zaleganie z opłatami PFRON oraz firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne nie mogą wypłacić osobie niepełnosprawnej wynagrodzenia z pieniędzy publicznych. W przypadku zalegania z opłatami lub wypłacanie wypłat z funduszy publicznych nie można uzyskać dofinansowania od państwa. Kwoty wypłacane różnią się i są szeregowane w oparciu o zaawansowanie stopnia niepełnosprawności osób zatrudnionych. Dofinansowanie może osiągać aż 1800 złotych do 450 złotych wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności.

Specyfika pracy osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne pracujące w przedsiębiorstwach mają zadania, które stosunkowo różnią się od obowiązków osób w pełni sprawnych. Ilość godzin oraz charakter pracy jest określany przez zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Różnica opiera się na stopniu zaawansowania niepełnosprawności. Im wyższy stopień, tym praca będzie miała lżejszy zakres obowiązków. Sprawdź https://poltalento.pl/pracodawca