Biznes

Jakie są źródła finansowania stowarzyszeń i fundacji?

Rozliczenie stowarzyszeń i fundacji

Co roku, wraz z pojawieniem się na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ożywia się dyskusja na temat przejrzystości działalności organizacji pozarządowych. Księgowość stowarzyszeń oraz księgowość fundacji są ważnym aspektem funkcjonowania tych organizacji, bowiem od ich przejrzystości zależy stopień zaufania społeczeństwa. Stowarzyszenia i fundacje mogą korzystać z różnorodnych źródeł finansowania swojej działalności, a rozliczyć pomogą się im takie osoby jak księgowa trójmiasto.

Księgowa trójmiasto

Koszty oraz źródła finansowania

Oprócz głównych, merytorycznych działań organizacji, stowarzyszenia i fundacje muszę zmagać się z kosztami administracyjnymi tj. administracyjne: wynajem lokalu, rachunki, sprzęt, samochód czy księgowość. Księgowa trójmiasto oferuje zróżnicowane ceny usług dla swoich klientów. W zależności od wielkości i doświadczenia danej organizacji, można liczyć na różne szanse otrzymania dofinansowania na przykład z Unii Europejskiej. Pozyskanie takiego dofinansowania wymaga od pracowników organizacji fachowej wiedzy oraz dobrej księgowości, która często jest zlecana zewnętrznej firmie. Nie wszystkie organizacje mogą otrzymywać od podatników nawiązki sądowe czy 1% podatku, są w tej kwestii pewne ograniczenia. Nawiązywanie kontaktów i współpracy ze sponsorami często okazuje się niewystarczające. Źródła utrzymania stowarzyszeń i fundacji to również: darowizny pieniężne, rzeczowe, zbiórki publiczne, kampanie, akcje charytatywne, inwestycje kapitałowe, odpłatna działalność pożytku publicznego, dochody z działalności gospodarczej, spadki oraz zapisy.

Księgowa trójmiasto

Problemy finansowe

Jak widać, istnieje dużo źródeł finansowania organizacji pozarządowych. Mimo to, duża część z nich zmaga się z problemami finansowymi. Aby uniezależnić się od sponsorów i darowizn, fundacje i stowarzyszenia mogą otworzyć działalność gospodarczą pomimo tego, że zgodnie z ideą, definicją i prawem, organizacje te nie mogą działać dla zysku. Należy zatem zwrócić uwagę na to, że działalność gospodarcza dla organizacji pozarządowych jest wyłącznie możliwością pozyskania funduszy na działalność zgodą ze statusem. W związku z tym, zarabianie pieniędzy nie stanowi jej celu w odróżnieniu do przedsiębiorstw.