Biznes

E-learning iso

Czym jest iso?

ISO to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. ISO pochodzi od greckiego słowa isos, które oznacza równość. W istocie ISO jest organizacją zajmującą się zapewnieniem spójności sposobu działania firm w skali globalnej oraz dostarczaniem konsumentom usług i produktów najwyższej jakości.
Jest to koalicja pozarządowa złożona z przedstawicieli 164 krajowych instytucji normalizacyjnych, która co roku spotyka się w siedzibie głównej w Genewie, aby zapewnić światowej klasy wiedzę fachową i opracować oparte na konsensusie standardy branżowe. Z kolei, celem opublikowania tych standardów jest pomoc organizacjom we wdrażaniu efektywnych systemów zarządzania w ich działalności. Nabycie wiadomości na temat dostępnych norm jest powodem zastosowania szkolenia e-learning iso wśród pracowników firm.

E-learning iso

Jak szkolić pracowników z form ISO?

Większość pracodawców, którzy chcą wprowadzić w swojej firmie wiadomości na temat nowych zasad ISO stosują praktyczną formę nauki, a mianowicie e-learning iso. Jest to o tyle wygodna forma, że pracownik może szkolić się z dowolnego miejsca. Zatem oszczędza czas oraz niezbędne środki pieniężne, które byłby konieczne w przypadku dojazdu na szkolenia.
Forma e-learning iso, powstała właśnie z myślą o ludziach zabieganych, oraz chcących nauczyć się nowych rzeczy w miejscu, w którym aktualnie się znajdują.
Powodem, dla którego pracownicy odbywają szkolenia iso są ciągle zmieniające się formy jakościowe. ISO bez przerwy bada i aktualizuje zawartość swoich norm ISO, średnio co 3-5 lat publikować nową wersję normy. Powodem używania liczb do reprezentowania norm ISO jest to, że nie ma potrzeby tłumaczenia liczb z jednego kraju do drugiego. Zainteresowana strona, bez względu na to, gdzie się znajduje, może ocenić system zarządzania w danej organizacji poprzez znalezienie odpowiedniego numeru ISO w dokumencie.